10. juuni 2014 töökohtumine Balti Kriminaalprevetsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi tugiisikutega “Tugiteenuse osutamine arestimajast vabanenutele“.