Seminar “Märka inimest enda kõrval”

26. novembril 2014, kell 10.30 – 17.00 korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusega Sillamäe Kultuurikeskuses seminari teemal: “Märka inimest enda kõrval”.  Seminari eesmärgiks on anda teadmisi sõltuvuse ravi ja taastusabi kohta Eestis. Seminari sihtgrupp on kohaliku omavalitsuse töötajad, tervishoiutöötajad, arestimajade töötajad. Seminarile registreerimine kuni 20.11.2014 : http://kysimustik.sm.ee/index.php?sid=84436&lang=et

Seminari päevakava:
10.30 – 11.00 Kogunemine
11.00               Seminari avamine
tervitussõnad Katrin Karolin, Sotsiaalministeerium
avakõne Jelena Koršunova volikogu esimees, Sillamäe Linnavalitsus

11.15                Mis on sõltuvus? Lembe  Ermos, psühhiaater, Sillamäe NRK
12.15               Ülevaade Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitikast (Valge raamat). Ain Peil, Siseministeerium
12.35               Ülevaade, kuidas täna Eestis on raviteenus narkosõltlastele organiseeritud? Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituut
13.00               Kohvipaus
13.30               MTÜ Me aitame Sind tegevuse kogemus Ida-Virumaal. Ruth Tera, MTÜ Me aitame Sind
14.00              Metadoon-asendusravi tutvustus. Ene Mändla, Corrigo OÜ
14.30               Rehabilitatsio0on Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuses. Lembe Ermos, Sillamäe NRK
15.00               Kas ja kuidas KOV ning teenusepakkuja saaks koostööd teha? Ene Tomberg, Tallinna Linnavalitsus
15.30               Hea praktika näide – Sillamäe Linnavalitsus. Eevi Paasmäe, Sillamäe Linnavalitsus
15.50               Seminari lõpetamine
16.00 – 17.00 Soovijatel ekskursioon Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusesse