Vaata videot! Saade Radar viibis kaks päeva meie Sillamäe osakonnas

Saade Radar viibis kaks päeva Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi-ja rehabilitatsioonikeskuse Sillamäe osakonnas ning suhtles kõigi seal ravil oleva 27 mehega, kes on olnud karmi on sõltuvuse tõttu väga lähedal surmale.

Vaata videot siit:

Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus jätkab Sillamäe keskuse tööd

Vabariigi Valitsus otsustas 2. märtsi istungil, et 2005. aastast uimastisõltlastele statsionaarset rehabilitatsiooni teenust pakkunud Sillamäe Narkorehabilitatsiooni-keskuse tegevused antakse üle Viljandi haiglale. Muudatuste eesmärk on tõhustada uimastisõltlaste abistamist Ida-Virumaal.

„Viljandi haigla on tõestanud end võimeka rehabilitatsiooniteenuse kompetentsikeskusena ning tegevuse laiendamine Sillamäele ühtlustab uimastisõltlaste ravi kvaliteeti ja muudab teenuse süsteemsemaks,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Järjepidev võitlus narkosõltuvusega, sealhulgas tõhusam ennetustöö ja kvaliteetsem ravi aitab vähendada sõltlaste tekitatud kahju nii neile endile, nende lähedastele kui kogu ühiskonnale,“ lisas minister.
Sillamäe linna, Sotsiaalministeeriumi, SA Viljandi Haigla ja Tervise Arengu Instituudi läbirääkimiste tulemusel antakse keskuse varad üle Viljandi haiglale, samuti jätkavad uue tööandja juures keskuse praegused töötajad. Narkorehabilitatsioonikeskuse kinnistu omanikuks saab Sillamäe linn, mis üürib seda Viljandi haiglale.
2017. aastal on HIV ja narkomaania raviks ja ennetustegevusteks ette nähtud 16,43 miljonit eurot, mida on 600 000 eurot enam kui mullu.
Ivan Lavrentjev
meediasuhete nõunik
sotsiaalministeerium
626 9123

Maaülikooli tudengid loovad Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusesse Tervendava aia

27. oktoobril kirjutasid Eesti Maaülikool ja Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on rajada poolte koostöös Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuse Tervendav aed. Aed rajatakse keskuses viibivate klientide ravi toetamiseks tööteraapia vormis ja maaülikooli tudengitele praktikavõimaluse pakkumiseks ning teadustöö läbiviimiseks.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe: „Seda, et aedadel on lisaks silmailule ka stressi maandav mõju, teame me kõik. Aedade ja aiatöö laiem mõju tervisele pakub üha rohkem kõneainet, samas näiteid spetsiaalselt tervise taastamiseks rajatud aedadest on siiani kahetsusväärselt  vähe. Usun, et Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusega koostöös rajatav aed võetakse hästi omaks ja sellel on rehabilitatsioonitegevuses oma positiivne mõju. Loodetavasti saavad sellest aiast innustust ka teised asutused, kellele Eesti Maaülikool saaks aedade rajamisel abiks olla.“

Eesti Maaülikool koostab lepingu alusel tervendava aia projekti koos hoolduskavaga, samuti aia eelarve ning koordineerib selle rajamist. Projekti kavandamisse ja läbiviimisesse kaasab ülikool üliõpilasi.

Sihtasutuse Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuse juhatuse liige Lagle Arm selgitas, et uimastisõltuvus on krooniline haigus: „Meie keskus pakub pikaajalist statsionaarset rehabilitatsiooniteenust, see tähendab, et meie keskuses viibivad kliendid aasta kuni kaks.“

Arm rääkis, et ravis on kasutatavad erinevad psühhoteraapia meetodid: „Soovime, et terapeutiline aed toetab psühholoogide ja psühhiaatri tööd. Aias liikumine ja töötamine sobib hästi neile, kes ei ole valmis või ei soovi või ei ole võimelised end sõnaliselt väljendama. Aed annab kindlasti võimaluse oma loovust ja sisemaailma paremini tundma õppida ning selle läbi saavutada hingeline tasakaal. Loomulikult pakub üks kena aed silmarõõmu kõigile – ka töötajatele.“ Rehabilitatsioonikeskus näebki lepingu põhjal klientidele päevakavas ette aja aiaga seonduvaks töö- ja aiateraapiaks. Aeda hakkavad hooldama rehabilitatsioonikeskuse kliendid tööteraapia käigus aastaringselt.

Eesti Maaülikool https://www.emu.ee/

Seminar “Märka inimest enda kõrval”

26. novembril 2014, kell 10.30 – 17.00 korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusega Sillamäe Kultuurikeskuses seminari teemal: “Märka inimest enda kõrval”.  Seminari eesmärgiks on anda teadmisi sõltuvuse ravi ja taastusabi kohta Eestis. Seminari sihtgrupp on kohaliku omavalitsuse töötajad, tervishoiutöötajad, arestimajade töötajad. Seminarile registreerimine kuni 20.11.2014 : http://kysimustik.sm.ee/index.php?sid=84436&lang=et

Seminari päevakava:
10.30 – 11.00 Kogunemine
11.00               Seminari avamine
tervitussõnad Katrin Karolin, Sotsiaalministeerium
avakõne Jelena Koršunova volikogu esimees, Sillamäe Linnavalitsus

11.15                Mis on sõltuvus? Lembe  Ermos, psühhiaater, Sillamäe NRK
12.15               Ülevaade Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitikast (Valge raamat). Ain Peil, Siseministeerium
12.35               Ülevaade, kuidas täna Eestis on raviteenus narkosõltlastele organiseeritud? Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituut
13.00               Kohvipaus
13.30               MTÜ Me aitame Sind tegevuse kogemus Ida-Virumaal. Ruth Tera, MTÜ Me aitame Sind
14.00              Metadoon-asendusravi tutvustus. Ene Mändla, Corrigo OÜ
14.30               Rehabilitatsio0on Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuses. Lembe Ermos, Sillamäe NRK
15.00               Kas ja kuidas KOV ning teenusepakkuja saaks koostööd teha? Ene Tomberg, Tallinna Linnavalitsus
15.30               Hea praktika näide – Sillamäe Linnavalitsus. Eevi Paasmäe, Sillamäe Linnavalitsus
15.50               Seminari lõpetamine
16.00 – 17.00 Soovijatel ekskursioon Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskusesse

Osaleme Pärnu Haigla heategevusmessil

9. septembril 2014 osaleme Pärnu Haigla heategevusmessil. Meil on valmistatud suur plakat, mille järgi saab abivajaja meid leida. Töötajatest on kohal vanemtegevusjuhendaja, muusikaterapeut ja referent.  Laadal on plaan müüa keskuse valmistatud tooteid ning meil on olemas eeskava.

Suvekool Käärikul

25., 26. augustil 2014 keskuse töötajad võtavad osa HIV ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite suvekoolist Käärikul.

20. augustil 2014 Taasiseseisvuspäeva tähistamine. Tort ja viktoriin.

8. juulil 2014 on  Justiitsministeeriumi esindajate vastuvõtt. Kokkusaamise eesmärk: Keskuse tingimuste tööpõhimõtete tutvustamine ja probleemide arutelu, mis on seotud sõltuvusravi kui alternatiivkaristuse kohaldamisega.

23.,24. juunil jaanipäeva tähistamine. Külas vanemad, lähedased, endised lõpetajad. Kontsert, spordivõistlused, grillimine

10. juuni 2014 töökohtumine Balti Kriminaalprevetsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi tugiisikutega “Tugiteenuse osutamine arestimajast vabanenutele“.