Sotsiaalministeerium – www.sm.ee
Sillamäe linn – http://sillamae.kovtp.ee

www.narko.ee – Teave narkootikumide kasutamise tagajärgede kohta
www.noorednoortele.ee – Noorte HIV/AIDSi-vastane projekt
http://www.tai.ee/tegevused/teadustoo/1350 – Eesti Uimastiseire Keskus
http://www.abikeskused.ee/kaksikdiagnoos   – Kaksikdiagnoosiga Klientide Päevakeskus
http://www.merimetsa.ee/   – Merimetsa Tugikeskus
http://www.hot.ee/e/epityhendus/   – Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus
www.hot.ee/vaimsetervisetugigrupid – Eesti Vaimse Tervise Tugigrupid
www.epey.ee – Eesti Patsientide Esindusühing
www.epry.ee – Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
www.epikoda.ee – Eesti Puuetega Inimeste Koda

www.usaldus.ee – Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus
www.inimene.ee – Terviseportaal Inimene.ee
http://www.tallinn.ee/est/sotsiaaltervishoiuamet   – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
www.mhcenter.ee – Tallinna Vaimse Tervise Keskus
www.swcenter.ee– Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
www.thk.ee – Tallinna Hoolekande Keskus

www.ltkh.ee – Lääne-Tallinna Keskhaigla
www.regionaalhaigla.ee – Põhja-Eesti Regionaalhaigla

www.ensib.ee – Sotsiaalkindlustusamet
www.tai.ee –  Tervise Arengu Instituut
www.eesti.ee – Teabeportaal Eesti.ee
http://www.tootukassa.ee/   – Eesti Töötukassa
http://www.politsei.ee/   – Politsei- ja Piirivalveamet