Mis on rehabilitatsioonikeskus?
Kes ja kuidas saab keskusesse?
Kui kaua saab viibida rehabiltatsioonikeskuses?
Mida ei tohi keskuses teha?
Mida peab keskuses tegema?
Millised on majutustingimused?
Mida tohib kliendile saata?
Mis on tegevused keskuses, milline on metoodika?
Kuidas võib keskust külastada?
Kes töötavad keskuses?

Mis on rehabilitatsioonikeskus?

Rehabilitatsioonikeskus on statsionaarne asutus. Keskuses on 11 elutuba, pesemisruumid, puhketuba, oma köök ja söökla, õppeklassid, meistrituba, jõusaal.  Keskuse hoovis on võrkpalli väljak, pikniku pidamise nurk, puhkeala, kasvuhoone.  Keskuses on väga tähtsal kohal tervislikud eluviisid- suveperioodil on mõnus joosta mereni ja seal ujumas käia, muidu külastame iga nädal ujulat.  Iga nädalalõpp toimuvad, kas jalgpalli treeningud või võistlused. Populaarne on lauatennis.

Kes ja kuidas saab keskusesse?

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse isikule, kes ise soovib rehabiliteeruda, kelle soov on tugevalt motiveeritud ja kes ise vabatahtlikult pöördub keskuse poole. Soovija peab olema loobunud keelatud ainete tarvitamisest.

Kliendiks soovija peab läbima eelneva motivatsiooni selgitava vestluse. Selleks tuleb helista üldtelefonil: 392 4422.

Vestluse järgselt teatatakse soovi avaldanud isikule võimaliku rehabilitatsiooni alguse aeg, mis võib olla mõnest nädalast kuni mõni kuuni.

Kui kaua saab viibida rehabiltatsioonikeskuses?

Kliendi rehabilitatsiooni pikkuseks on lähtuvalt individuaalsest lähenemisest 1- 2 aastat. Rehabilitatsioon jaguneb 4 etappi:

  1. Ettevalmistav etapp
  2. Kohanemise etapp – 2 kuud
  3. Rehabilitatsiooni etapp – 2…6 kuud
  4. Rehabilitatsiooni lõpetamise etapp – kuni 2 kuud

Keskuses on 26 kohta.

Mida ei tohi keskuses teha?

  • Kasutada keelatud aineid: narkootilised ained, alkohol
  • Olla agressiivne
  • Ignoreerida rehabilitatsiooniks vajalikke tegevusi

 

Mida peab keskuses tegema?

Osalema kõigis keskuse poolt korraldatud üritustel, sh töö, individuaalne ja grupinõustamine jm.

Millised on majutustingimused?

Majutamine on peamiselt 3 ja 2 -kohalistes renoveeritud tubades. Pesemisruumid asetsevad koridoris.

Mida tohib kliendile saata?

Kliendi kõik igapäevased vajadused on keskuses rahuldatud. Igal konkreetsel juhul tuleb sugulastel küsida eelnevalt üle küsida, mida tohib keskuses viibivale lähedasele saata. Kindlasti ei tohi kliendile saata narkootilise toimega aineid, alkoholi, teravaid esemeid.

Mis on tegevused keskuses, milline on metoodika?

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine
igapäevaste rutiinsete tegevuste ja iseseisvaks toimetulekuks vajalike oskuste õpetamine ja arendamine, kutseoskuste õpetamine, keeleõpe

Pereteraapia 
vanemate ja lähedaste nõustamine, uute käitumismustrite õpetamine

Psühholoogiline ja psühhiaatriline individuaal- ja grupinõustamine
intensiivne grupi- ja individuaalteraapia tunnustatud psühhoterapeutiliste meetodite põhjal

Sotsiaalne rehabiliteerimine
sotsiaalsed suhted, töökoha leidmisel abi osutamine, kriminaalse keskkonna vältimisele kaasaaitamine

Tööteraapia
kergemate füüsiliste tööde tegemine (4 tundi päevas)

Süstematiseeritud kehalise tegevuse arendamine
Füüsilise vormi taastamisele ja spordile suunatud teraapia, vaba aja veetmise võimalustele alternatiivsete võimaluste tekitamine.

Klientide tervislik seisund on jälgitav psühhiaatri, psühholoogi ja terapeudi poolt. Statsionaarsele rehabilitatsioonile järgneb kliendi vajadusest lähtuv nõustamine (kord kuus kuni kord kvartalis).

Kuidas võib keskust külastada?

Kliendi isa või ema võib eelneva loa saamisel kliendile külla tulla.

Külastamisel võib kliendile anda üle ainult keskuse personali poolt kontrollitud asju.

Keskust on külastanud ka nii Eesti kui välismaa samasuguste keskuste töötajad, samuti ametiisikud ministeeriumist, Sillamäe linnavalitsusest, kultuuriasutustest ja mujalt.

Kes töötavad keskuses?

Rehabilitatsiooniprogrammi viivad läbi kogenud töötajad: psühholoogid, psühhiaater, üldarst, füsioterapeut, med. õde, muusikaterapeut, tegevusjuhendajad, kogemusnõustaja, sotsiaaltöötajad.