Rehabilitatsiooni metoodika on:

  • Sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine

igapäevaste rutiinsete tegevuste ja iseseisvaks toimetulekuks vajalike oskuste õpetamine ja arendamine, kutseoskuste õpetamine, keeleõpe

  • Pereteraapia

vanemate ja lähedaste nõustamine, uute käitumismustrite õpetamine

  • Psühholoogiline ja psühhiaatriline individuaal- ja grupinõustamine

intensiivne grupi- ja individuaalteraapia tunnustatud psühhoterapeutiliste meetodite põhjal

  • Sotsiaalne rehabiliteerimine

sotsiaalsed suhted, töökoha leidmisel abi osutamine, kriminaalse keskkonna vältimisele kaasaaitamine

  • Tööteraapia

kergemate füüsiliste tööde tegemine (4 tundi päevas)

  • Süstematiseeritud kehalise tegevuse arendamine

Füüsilise vormi taastamisele ja spordile suunatud teraapia, vaba aja veetmise võimalustele alternatiivsete võimaluste tekitamine.

  • Muusikateraapia

 

Klientide tervislik seisund on jälgitav psühhiaatri, üldarsti ja meditsiini õe poolt. Statsionaarsele rehabilitatsioonile järgneb kliendi vajadusest lähtuv nõustamine (kord kuus kuni kord kvartalis).