Psühhiaater:

Töö kirjeldus rehabilitatsioonil viibivatele isikutele:

 • ambulatoorse psühhiaatrilise arstiabi osutamine – st. isiku põhjalik arstlik läbivaatus ja hindamine (psühhiaatriline anamnees);
 • individuaalne tervisekasvatus;
 • meditsiiniline nõustamine;
 • haiguste diagnoosimine ja haigete ravimine;
 • tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja rehabiliteeritavaid puudutavate dokumentide vormistamine, haiguslugude täitmine.

Nõudmised kandidaadile.

 1. Riiklikult tunnustatud kõrgharidus psühhiaatrias, soovitavalt omab eelnevat töökogemust töös sõltuvusprobleemidega isikutega.
 2. Peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris.
 3. Eesti, vene keele oskus.
 4. Valmisolek meeskonnatööks.
 5. Soovitavalt omab lisapädevust psühhoteraapias.

Kliiniline psühholoog/psühholoog:

Töö kirjeldus: narkosõltlaste psühholoogiline nõustamine

Individuaalne nõustamine ja Intensiivne grupi- ja individuaalteraapia tunnustatud psühhoterapeutiliste meetodite põhjal. Emakeel eesti keel või väga hea eesti keele oskus. Psühholoogilise nõustamise eesmärk on anda sõltlasele praktilist abi tema akuutsete psühholoogiliste probleemide ja kriiside lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks, isiksuse enesearendamise võimaluste realiseerimiseks.

Nõudmised kandidaadile: psühholoog, kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus psühholoogias ning soovitatavalt vastavus kliinilise psühholoogia kutsestandardile või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes soovitatavalt omab eelnevat kogemust töös sõltuvusprobleemidega isikutega.


Füsioterapeut:

Töö kirjeldus: Elukvaliteedi parandamine ja liikumiseks hädavajalike kehaosade terviklikkuse taastamine.

Nõudmised kandidaadile: Nõutav erialane kvalifikatsioon – kõrgharidus või kutsetunnistus


Vaimse tervise õde/ kliiniline õde

Töö kirjeldus: õendusalane spetsialist vaimse tervise probleemidega patsientidele ning vaimse tervise alane edendustöö. Õendusabi nii iseseisvalt või koos eriarstiga.

Nõudmised kandidaadile.

 • Riiklikult tunnustatud haridus, soovitavalt omab eelnevat töökogemust töös
  sõltuvusprobleemidega isikutega.
 • Peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris.
 • Eesti, vene keele oskus.

Kontakt

Oleme paindlikud läbirääkimistel. Täiendavate küsimuste korral kontaktisik Lagle Arm, telefon 3924422 ja meili aadress juhatus@narkokeskus.ee.

Ootame CV-d aadressile juhatus@narkokeskus.ee