Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuse arengukava 2015–2018

Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012

Narkomaania ennetamise riikliku strateegia tegevuskava 2004-2008

Narkomaania_ravijuhis

Juhtumikorralduse käsiraamat

Uuringud

Estonian Drug Situation 2006

Uimastitarbimise soolised erinevused 2006

Narkootikumide pruukimine meelelahutusasutustes 2006

Uimastid Euroopas – Teave ja statistika 2006

Narkomaania Eestis 2005

 

HIV

HIV/AIDS-i ja narkomaaniaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine süüdimõistetute hulgas

HIV-nakkuse levimus ning riskikäitumine prostitutsiooni kaasatud naiste hulgas

Lingid