Kõige raskem on narkomaani lähedastel, kes peavad temaga koos elama. Spetsialistid on nende nimetamiseks välja töötanud isegi termini ja kirjelduse. Neid nimetatakse kaassõltlasteks ja neil on välja kujunenud erilised käitumisjooned, mille abil nad püüavad tekkinud olukorda lahendada, kuid mis tegelikult on narkomaani elule ohtlikud ja ei võimalda neil endil normaalselt elada.

Narkosõltuvus

Narkootikumide ohtlikkus seisneb selles, et nad annavad esmakasutamisel väga eredaid elamusi. Selles staadiumis tundub, et narkootikumide tarvitamist on kerge lõpetada. Pideval tarvitamisel elamuste eredus hakkab vähenema ja tekib soov neid ikka ja jälle tunda. Narkomaanid hakkavad narkootikumide doosi suurendama, narkootikume tihedamini kasutama ning see viibki sõltuvuse tekkimisele.

Narkootilised ained on mürgid, ajapikku mürgitavad nad organismi ja see lõppkokkuvõttes tapab inimese. Seejuures ei ole oluline milliseid ained kasutatakse ja kui tihti, nende mõju on ühesugune. Tihti hakkavad murdeealised narkootikume kasutama selleks, et sõprade seltskonda sulanduda või just vastupidi, et üldisest massist eralduda. Narkootikumide ohtlikkus seisneb selles, et nad ei kahjusta organismi üldiselt, vaid avaldavad hävitavat mõju psüühikale ja inimese mõistusele.

Narkomaanidel kaob võime reaalset elu tajuda ja kaob adekvaatne maailma tunnetus. Narkomaan teeb imelikke ja ebaratsionaalseid tegusid, mille eesmärgiks on narkootikumide saamine. Sellised teod ei ole hukatuslikud mitte ainult narkomaanile endale, vaid ka teda ümbritsevatele inimestele. Need impulsid tulevad narkomaani alateadvusest ja on seotud tema kogemustega. Kõik lähedaste püüdlused aidata narkomaanil sõltuvusest vabaneda tunduvad tema jaoks talle rõõmu ja naudingu keelamisena ja sooviga panna teda kannatama.

Mida kauem on inimene narkootikume tarvitanud, seda rohkem on ta nendest sõltuv. Narkootikumid asendavad sõltlasele kõike: elurõõmu, tundeid, emotsioone, eesmärke, armastust. Järk-järgult kaob sõltlasel stiimul elamiseks. Sellel etapil muutub lähedaste abi, ravi ja rehabilitatsioon juba elutähtsaks.

Narkomaanide ravi peab olema individuaalne. Mõnele on sobiv elamine kogukonnas, mõnele on vajalik tõsine ravi ja pikk rehabilitatsioon. Tulemus oleneb narkosõltlase enda motivatsioonist sõltuvusest vabaneda ja soovist elada normaalset elu.

Kuidas muututakse narkomaaniks
Naudingu janu

Tänasel päeval on palju aineid, mis tekitavad joovet. Joobes inimene tunneb õnnetunnet, eufooriat, naudingut. Seepärast järjest rohkemate inimeste puhul saab narkootiliste ainete tarvitamise põhjuseks soov põgeneda probleemide eest ja nautida elu kasvõi lühikeseks hetkeks. Probleem seisneb selles, et korra ainet proovinuna tekib inimesel soov seda tunnet uuesti kogeda ja see viib aine tarvitamise juurde ning põhjustab füüsilist ja psühholoogilist sõltuvust. Ohtlikkus seisneb selles, et narkootiliste ainete kasutamisel tekib tolerantsus, mille tagajärjel tuleb eufooria seisundi saavutamiseks tarvitada aina suuremaid doose.

Kuidas elada narkomaaniga

Kahjuks ei ole võimalik pidurdada ega takistada narkootikumide järjest suuremat tarvitamist ja sellega seoses puutub narkomaania probleemiga kokku järjest rohkem inimesi. Suhtlemine narkomaaniga peab põhinema teistsugustel printsiipidel ja alustel kui suhtlemine kaine inimesega.

Narkosõltlase psüühika on narkoaine tarvitamise tagajärjel tugevasti muutunud ja tuleb teada selliste inimestega suhtlemise eripärasid. Narkomaan otsib alati omakasu, et saada uut narkootikumi doosi. Ta suhtleb teiega ainult selleks, et teilt midagi saada.

Narkomaanid võivad valetada ja rääkida kurbi lugusid, tekitada kaastunnet, ainult selleks et neil oleks mugav narkootikume edasi tarvitada. Ei tasu narkomaani uskuda kui ta räägib, et soovib vabaneda narkosõltuvusest. See võib olla vaid narkomaani osav manipulatsioon, et teid edasi ära kasutada. Narkomaanile on omane valelikkus, egoistlikkus, ihnus, vastutustunde puudumine, nende käitumine on ettearvamatu ja sõltub sageli narkootikumi doosist, mida ta on tarvitanud.

Nad võivad anda lubadusi ja need hiljem unustada. Narkootikumi tarvitamise algstaadiumis on narkomaan rahulik ja heatahtlik, 4 tunni möödudes võib ta olla ärritunud ja närviline, 6 tunni möödudes võib olla unine ja nõrgamõistuslik. Tarvitava narkomaani puhul hakkavad sellised tsüklid korduma.

Narkomaan ei täida oma lubadusi, küll aga on tal meeles teiste poolt antud lubadused, mille täitmist ta kiivalt jälgib. Kui ta näeb, et teie oma lubadusi ei täida, siis arvab ta, et see on tema jaoks õigustus oma lubaduste mitte täitmiseks. Ärge kunagi usaldage narkomaanile raha ega kallihinnalisi asju, isegi siis kui ta varem on olnud usaldusväärne.

Selleks, et uut narkootikumi doosi saada, on narkomaan valmis ükskõik mida tegema ja teda ei hirmuta mitte mingisugused karistused.

Kuidas narkosõltuvusest vabaneda?                                              jaanalind

Narkosõltuvus on kaasaegse ühiskonna üks tõsisematest probleemidest. Sellel teemal arutletakse ja vaieldakse pidevalt. Ühiskonnas on kujunenud negatiivne suhtumine narkosõltlastesse, paljud arvavad, et narkootikumide tarvitamisest vabanemine ei ole üldse mingi probleem kuna peavad seda tahtejõu puuduseks.

Tegelikult on narkosõltuvus väga tõsine probleem ja sellest saadakse aru alles siis kui see puudutab mõnda lähedast inimest. Narkomaani lähedased käivad läbi raske tee, mis süveneb märkamatult, mis algab soovist eitada probleemi, süüdistada narkomaani tahtejõu puudumises ja tänamatuses jne. Selleks, et olukorda muuta, on vaja radikaalseid otsuseid!

Rehabilitatsioonikeskus on tee normaalse elu juurde

Narkorehabilitatsioonikeskus on ainuke pääsetee narkosõltlastele ja tema lähedastele. See on ainuke pääsetee antud olukorrast, ainuke lootus õnnelikule elule. Abi osutamise puhul narkorehabilitatsioonikeskuses on eripäraks vabatahtlikkus. Sõltuv inimene ise otsustab seda, kas ta tahab rehabilitatsioonile tulla ja rehabilitatsioonil olla. Reeglina on motivatsiooni olemasolu garantiiks pikaajalise rehabilitatsiooni läbimiseks ja tulevikus kaineks ja puhtaks jäämiseks.