Teenuse eesmärk on minimeerida seda kahju ja neid kulutusi, mida tekitab uimastite tarbimine ühiskonnale, kasutajale endale ja tema lähedastele.

Kahjude vähendamise tegevused on suunatud narkootikume tarvitavatele inimestele, kes ei soovi või ei ole võimelised lõpetama narkootikumide tarvitamist, kuid kelle käitumist saab muuta vähem riskeerivaks.

Teenust pakutakse Narvas statsionaarses süstlavahetuse punktis ning novembrist 2018 lisandus mobiilne kahjude vähendamise teenus ehk buss, mis sõidab ringi Ida-Virumaal ning peatub kokkulepitud kohtades.

Kahjude vähendamise teenusel töötavad lisaks spetsialistidele ka meie endised kliendid – kogemusnõustajad.