Keskuse sihtrühmaks on uimastisõltuvusega (sõltuvus narkootikumidest, eelkõige F11, F12, F14, F15 või F16 RHK-10 diagnostilistesse gruppidesse kuuluvad) täisealised inimesed. Teenustel osalemine on vabatahtlik ja mõeldud isikutele, kes on ise motiveeritud enda sõltuvushäirega tegelema. Teenuse osutamine eeldab, et isiku psüühiline seisund ja käitumine võimaldavad tal 24/7 elada koos teiste inimestega ühiste elukorraldusreeglite alusel ning ta suudab järgida kehtivaid sisekorraeeskirju, osaleda grupitöödes ning psühhoterapeutilistes sekkumistes, teostada eneseanalüüsi ning tajuda ümbritsevat keskkonda ja iseennast adekvaatselt.

Meie keskuse teenuseid ei ole võimalik osutada isiku tahte vastaselt ega ilma temapoolse koostöövõime ja motivatsioonita. Meie teenuste sihtrühmaks ei ole alkoholi-, ravimi- ega hasartmängusõltuvusega inimesed, nagu paraku mitte ka eraldiseisvat psühhiaatrilist ravi vajavad (raskete) psüühikahäiretega isikud.

Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu, ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise.